Możliwości platformy

Zbuduj i skonfiguruj system tak, aby pasował do Twoich potrzeb!

W celu ochrony twoich wideorozmów system VLI wykorzystuje połączenie peer-2-peer pomiędzy uczestnikami wideorozmowy. Wideorozmowa jest szyfrowana tym samym zabezpieczeniem SSL, które jest używane w bankach na całym świecie. Jeśli chcesz jeszcze bardziej chronić swoje połączenia, możesz ustawić hasło podczas tworzenia nowej konferencji.

Następnie wszyscy uczestnicy Twojego połączenia będą musieli wprowadzić hasło w specjalnym oknie.